Friday, January 11, 2008

oppgave om tekstmelding

Her har jeg et problem: Jeg skriver nesten aldri meldinger, men får noen. Disse er i hovedsak vel-formulerte og med akkurat nok informasjon. Den siste meldingen kom angående bestilling av kringler, hvor de skulle bringes og når. Alt var klart og presist uttrykt og jeg ser ingen grunn til noe mer analyse.

I vanlige studieforberedende klasser ser jeg liten grunn til å arbeide med tekstmeldinger som sådann. Derimot kan det være fruktbart i en klasse med yrkesfaglig ståsted. Jeg kunne tenke meg å be dem skrive poesi, i første omgang haiku-dikt. Deretter kunne de prøve seg på rap-tekster. Elevene kunne laget fortsettelse på den tekstmeldingen de mottok, særlig hvis det dreier seg om rap.

Dette blir min lille betraktning rundt dette temaet.

Tuesday, November 27, 2007

etter en skoledag

Jeg prøver i dag å få til en tekst på bloggen min. Det er en utfordring å komme i gang, og det blir gjerne de siste minuttene jeg har igjen etter endt dag. Jeg tror ikke det blir den store refleksjonen ut av det, men noen små tanker om at det er deilig å tenke på juleferien som nærmer seg, og den roen som vil senke seg over oss. Dessuten har jeg gledet meg over elevenes teaterforestillinger tross alt slitet, og dessuten har jeg gledet meg over flott barokkmusikk med nytt orgel i Slemmestad kirke. Det har vært fantastisk. I keld skal jeg til Asker og få med meg mer kultur. Dt skal være et foredrag om Roma på biblioteket. Jeg har fått en billett av gode venner. Gleder meg.

Takk for meg så langt

Liv K.

Thursday, October 25, 2007

Digitale tekster

Jeg har endelig kommet meg inn på bloggen. Det har tatt sin tid, for passordet var selvfølgelig ikke tilgjengelig. Tross problemer; jeg gleder meg over at jeg er på nett.